تحصیلات دانشگاهی در قبرس

پیش از ارایه توضیحات درباره تحصیلات دانشگاهی، پیشنهاد میکنیم مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

قبرس به دلیل امنیت بالا، شرایط مساعد و مطلوب اجتماعی، محیط آرام و هزینه های زندگی مناسب محل امنی برای ادامه تحصیل جوانان می باشد. دانشگاه های آمریکایی و اروپایی انگلیسی زبان، ارتباط آنها با دانشگاه های مختلف در سراسر دنیا و مدارک معتبر آنها، انتقال دانشجویان را نیز به سایر دانشگاه های اروپا و امریکا میسر می سازد.

برای ورود به دانشگاه های دولتی قبرس، دانشگاه ها اقدام به برگزاری امتحان ورودی اختصاصی می کنند. دانشگاه ها و کالج های خصوصی شرایط سهل تری برای پذیرش دانشجو دارند. تحصیل در دانشگاه ها و کالج های این کشور بر مبنای نظام واحدی است و در مقاطع تحصیلات تکمیلی پایان نامه پژوهشی و تز نیز ارایه می گردد.

وزارت تحصیلات تکمیلی قبرس (معادل وزارت علوم ایران) توسط شورایی به نام سکاپ SEKAP و کیستاس KYSATS بر نحوه عملکرد دانشگاه ها نظارت داشته و تاییدیه تحصیلی منطبق بر استانداردهای اروپا صادر می نماید.

دوره های‌ تحصیلی‌

 1. مدارک تحصیلی Certificate بیانگر تحصیل در دانشگاه بعد از اتمام دوره دبیرستان است که هدف از آن ارایه آموزش های لازم به افراد برای حضور در جامعه و انجام کار است.
 2. Diploma شامل ۲ سال تحصیل بعداز اتمام دوره دبیرستان است.
 3. Higher Diploma شامل ۳ سال تحصیل بعد از اتمام دوره دبیرستان است.
 4. Bachelor شامل ۴ سال‌ تحصیل‌ بعد از اتمام‌ دوره‌ دبیرستان‌ است.
 5. Master شامل‌ ۲ سال‌ تحصیل‌ بعد از دوره ‌Bachelor است.
 6. Ph.D شامل‌ ۳ الی‌ ۴ سال‌ تحصیل‌ بعد از اتمام‌ دوره Master است.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی قبرس توسط وزارت علوم ایران‌

 1. مدارک Diploma & Higher Diploma و دوره های دو الی سه ساله از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه ۱و۲ ، «کاردانی» ارزشیابی می شود.
 2. مدارک Bachelor از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه ۱و۲ ، «کارشناسی» ارزشیابی می شود.
 3. مدارک Master ازدانشگاه های گروه یک ، «کارشناسی ارشد» ارزشیابی می شود.
 4. مدارک (Ph.D) از دانشگاه های گروه یک در صورت ارایه یک مقاله علمی در نشریات معتبر بین المللی غیر محلی ، «دکترا» ارزشیابی می شود.
 5. هیچیک از مدارک دانشگاهی که به صورت مکاتبه ای ، ترددی و غیر حضوری اخذ گردد ، ارزشیابی نمی شود.

دانشگاه های‌ قبرس‌

UCLAN CYPRUS (University of Central Lancashire) دانشگاه یوکلن (خصوصی-لارناکا)

European University Cyprus : دانشگاه اروپایی قبرس (خصوصی – شهر نیکوزیا)

University of Nicosia : دانشگاه نیکوزیا (خصوصی – شهرهای لیماسول، نیکوزیا و لارناکا)

Inter College : کالج InterCollege (خصوصی – شهرهای لیماسول، نیکوزیا و لارناکا)