شهریه دانشگاه های قبرس

پیش از ارایه توضیحات درباره شهریه دانشگاه ها، پیشنهاد میکنیم مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

 • دانشگاه نيکوزيا University of Nicosia

  شهریه برای مدرک لیسانس سالانه (دو ترم تحصیلی) مبلغ ۹,۶۰۰ یورو می باشد = هر ترم ۴,۸۰۰ یورو

  شهریه برای MBA کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۱۴,۸۵۸ یورو برای کل دوره می باشد. برای کارشناسی ارشد ارتباطات بین المللی ۱۴,۱۹۶ یورو و برای رشته ارتباطات و مدیا ۱۲,۹۶۰ یورو می باشد.

  هزینه درخواست پذیرش (غیر قابل استرداد) ۵۵ یورو

  هزینه ویزا (غیر قابل استرداد) ۸۶ یورو

  هزینه ثبت نام (هر ترم تحصیلی) ۲۶ یورو

  هزینه بیمه سالانه ۱۷۵ یورو

  هزینه فعالیتهای دانشجویی (هر ترم تحصیلی) ۲۰ یورو

  هزینه استفاده از فناوری ها، اینترنت و غیره (هر ترم تحصیلی) ۱۵ یورو

  هزینه آزمایشگاه (برای هر درس آزمایشگاهی) ۲۶ یورو

  گارانتی بین المللی دانشجویی (قابل استرداد) ۴۰۰ یورو

 • دانشگاه دولتی قبرس University of Cyprus

  شهریه سالانه برای دانشجویان بین المللی از کشورهای غیر اروپایی سالانه مبلغ ۶,۸۳۴ یورو برای دو ترم تحصیلی می باشد = هر ترم مبلغ ۳,۴۱۷ یورو

 • دانشگاه اروپايي قبرس European University of Cyprus

  شهریه دوره لیسانس به طور سالانه مبلغ ۶,۱۴۲ یورو می باشد. هر ترم ۳,۰۷۱ یورو که شامل ۹۰ یورو هزینه ثبت نام و ۵۲ یورو هزینه تقاضای پذیرش نیز می باشد.

  شهریه دوره کارشناسی ارشد مدیریت برای کل دوره مبلغ ۸,۱۴۲ یورو می باشد که شامل هزینه ثبت نام و فرم تقاضای پذیرش نیز می باشد.

  دانشجویان بین المللی هزینه گارانتی به مبلغ ۳۵۰ یورو ، هزینه اداره مهاجرت به مبلغ ۸۶ یورو و هزینه بیمه سالیانه به مبلغ ۱۷۰ یورو را نیز باید پرداخت نمایند.